Home > Vitafriendspku

Fenylketonuri PKU | VitafriendsPKU | Sweden VF logo & stamp.png

VitafriendsPKU är framtagen för personer med Fenylketonuri (PKU) och som har fått en Vitaflo-produkt förskriven av sin dietist. Informationen på hemsidan överskriver inte de rekommendationer och den information som ni mottagit från er dietist eller läkare. Genom att klicka på knappen till höger bekräftar du att du eller ditt barn har förskrivits en Vitaflo- produkt.
För all medicinsk rådgivning skall sjukvårdspersonal konsulteras.

Explore your pku journey here

Further information